ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ
Τούβλα Χαλκίδος
plinthokeram
Προδιαγραφές

Αρχική   Η εταιρεία μας   Διαδικασία παραγωγής   Προϊόντα παραγωγής μας - Τούβλα   'Αλλα οικοδομικά υλικά   Επικοινωνία


C E
ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜ
ΕΝ 771-1 08
Ονομαστική επιφάνεια: 9*12*19cm
Μέση πραγματική διάσταση: μήκος = 187(mm), πλάτος= 87(mm), ύψος= 112(mm)
Ανοχές διαστάσεις:
Κατηγορία ανοχής: Τ2 (±2mm για πλάτος κ μήκος, ±1mm για ύψος)
Κατηγορία διακύμανσης: R2 (±2,4mm για πλάτος κ μήκος, ±1,0mm για ύψος)

Διαμόρφωση:
Τούβλο κατηγορίας Ι , ΧΠ

Αντοχή σε θλίψη (μέση) > 3 Ν/mm^2 (πλευρά έδρασης)

Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλλάτων:

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(%)

SO

0,27

Mg

0,004

K

0,05

Na

0,014

Μέση μικτή ξηρά πυκνότητα: 905.53 Kg/m^3

Μέση καθαρή ξηρά πυκνότητα: 1100 Kg/m^3


C E
ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜ
ΕΝ 771-1 08
Ονομαστική επιφάνεια: 6*9*19cm
Μέση πραγματική διάσταση: μήκος = 185(mm), πλάτος= 59(mm), ύψος= 85(mm)
Ανοχές διαστάσεις:
Κατηγορία ανοχής: Τ2 (±2mm για πλάτος κ μήκος, ±1mm για ύψος)
Κατηγορία διακύμανσης: R2 (±2,4mm για πλάτος κ μήκος, ±1,0mm για ύψος)

Διαμόρφωση:
Τούβλο κατηγορίας Ι , ΧΠ

Αντοχή σε θλίψη (μέση) > 3 Ν/mm^2 (πλευρά έδρασης)

Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλλάτων:

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(%)

SO

0,27

Mg

0,004

K

0,05

Na

0,014

Μέση μικτή ξηρά πυκνότητα: 916.17 Kg/m^3

Μέση καθαρή ξηρά πυκνότητα: 1257.48 Kg/m^3


C E
ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜ
ΕΝ 771-1 08
Ονομαστική επιφάνεια: 6*12*19cm
Μέση πραγματική διάσταση: μήκος = 188(mm), πλάτος= 60(mm), ύψος= 114(mm)
Ανοχές διαστάσεις:
Κατηγορία ανοχής: Τ2 (±2mm για πλάτος κ μήκος, ±1mm για ύψος)
Κατηγορία διακύμανσης: R2 (±2,4mm για πλάτος κ μήκος, ±1,0mm για ύψος)

Διαμόρφωση:
Τούβλο κατηγορίας Ι , ΧΠ

Αντοχή σε θλίψη (μέση) > 3 Ν/mm^2 (πλευρά έδρασης)

Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλλάτων:

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(%)

SO

0,27

Mg

0,004

K

0,05

Na

0,014

Μέση μικτή ξηρά πυκνότητα: 834.30 Kg/m^3

Μέση καθαρή ξηρά πυκνότητα: 1217.30 Kg/m^3


C E
ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜ
ΕΝ 771-1 08
Ονομαστική επιφάνεια: 15*18*32cm
Μέση πραγματική διάσταση: μήκος = 315(mm), πλάτος= 188(mm), ύψος= 145(mm)
Ανοχές διαστάσεις:
Κατηγορία ανοχής: Τ2 (±2mm για πλάτος κ μήκος, ±1mm για ύψος)
Κατηγορία διακύμανσης: R2 (±2,4mm για πλάτος κ μήκος, ±1,0mm για ύψος)

Διαμόρφωση:
Τούβλο κατηγορίας Ι , ΧΠ

Αντοχή σε θλίψη (μέση) > 3 Ν/mm^2 (πλευρά έδρασης)

Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλλάτων:

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(%)

SO

0,27

Mg

0,004

K

0,05

Na

0,014

Μέση μικτή ξηρά πυκνότητα: 1350 Kg/m^3

Μέση καθαρή ξηρά πυκνότητα: 1594.63 Kg/m^3*Οι ανάλογες προδιαγραφές ισχύουν και για τα υπόλοιπα προϊόντα παραγωγής μας.